INFORMASJON


 

Påmelding skal sendes til: konkurranse@nkff.net 

Påmelding er kun gyldig når både betaling og e-post med påmeldingsinformasjon er registrerthos NKFF. 

Frist for påmelding er torsdag 22.august 2019.

PRISER

Medlemmer i NKFF:

 

Senior 1200,- / Junior 1000,- 

Øvrige / ikke-medlemmer: 

Senior 1400,- 

Beløpet dekker: 

Deltakeravgift, fiskekort og bankettmiddag. 

Arrangør holder ikke deltakere med:

 

Transport til og fra økter, lunsj, drikke eller fiskekort til prøvefiske. 

Beløpet betales til kontonr: 2270 23 70535

Merk innbetalingen:

 

NM Koppang 2019, navn, senior/junior, lagnavn, medlem/ikke medlem

PROGRAM


Alle fisker fire økter totalt, hver økt består av 3 timers fiske. Alle fisker 2 soner per økt, 1 time og 30 minutter hver sone med 1 time pause til måling av fisk og forflytning. 

Båtfiske er unntaket, her fiskes det i 3 timer sammenhengende med bytte av kaptein ved halv tid,man kan ro ut 15 minutter før start, og er tilbake senest 15 minutter etter fisket har blitt avsluttet. 

TORSDAG 5. SEPTEMBER 

Kl. 19:00 - 20:30 

Informasjonsmøte med velkomst og trekning, Koppang. (Informasjon om bestemt lokalitet kommer)

FREDAG 6. SEPTEMBER 

 

Økt 1 
08:00 - 09:30 Fiske
09:30 - 10:30 Måling/pause, bytte sone 
10:30 - 12:00 Fiske, slutt 12:00
12:00 - 14:30 Lunsj (2,5 timer på måling og sektorbytte) 
Økt 2 
14:30 - 16:00 Fiske 
16:00 - 17:00 Måling/pause, bytte sone 
17:00 - 18:30 Fiske, slutt 18:30
LØRDAG 7. SEPTEMBER 
Økt 3 
08:00 - 09:30 Fiske
09:30 - 10:30 Måling/pause, bytte sone 
10:30 - 12:00 Fiske, slutt 12:00
12:00 - 14:30 Lunsj (2,5 timer på måling og sektorbytte) 
Økt 4 
14:30 - 16:00 Fiske 
16:00 - 17:00 Måling/pause, bytte sone 
17:00 - 18:30 Fiske, slutt 18:30
20:00 Bankettmiddag og premieutdeling, Koppang
SØNDAG 8. SEPTEMBER 
Hjemreise 

Om konkurransen


 

Fisket vil være i henhold til NKFF´s regelverk og bestå av 4 økter. Dette vil være en individuell- og lag-konkurranse, hvor ett lag består av 4 fiskere hvor alle er tellende. 

Dersom man ikke er deltaker av noe lag, kan man melde seg på individuelt. Arrangør vil da være behjelpelig med å konstruere et lag. Deltakere kan også melde seg på med ønske om å kun å delta i individuell konkurranse. 

Det vil bli benyttet keepnet til oppbevaring av fisk ved elveøkter. Disse kan lånes (eller kjøpes) av NKFF. For hver fisk man fanger skal man gå til keepnet med sin fisk. Keepnet settes opp på egnet sted langs elvebredden og vannkanten og er fiskers ansvar gjennom økten.

 

Måling av fisk skjer i pause mellom sonebytte og ved endt økt. 

Organisert slik at to fiskere på soner nær hverandre (f.eks. sone 9 og 10) går sammen og måler opp og signerer hverandres resultat. 

All fisk skal være levende for å kunne regnes som tellende. Dette er for å fremme det fisket man møter igjen i internasjonale konkurranser. Under båt-økt er det påbudt i følge norsk lov å bruke flyteplagg. Alle deltakere er selv ansvarlige for å stille med egne vester eller godkjent flyteplagg. 

Briller (fiske-/sol-/sikkerhetsbriller) SKAL også brukes under fiske i båt, også dette for sikkerhetens skyld. 

Måling av fisk i båt-økt vil bli informert om på informasjonsmøtet. Måletrau og keepnet blir levert ut i tilstrekkelig antall til hver sektor. 

Informasjon om hvor sekreteriatet vil være kommer. 

Konkurransen har en maks-grense på 40 deltakere hvor NKFF-medlemmer har første prioritet. Ut over dette er det "første mann til mølla" prinsippet som gjelder. 

Prøvefisket foregår på deltakerens eget initiativ, men utenom de oppmerkede konkurransesektorene.